Подготовка за интервю за работа

8 септември 2012

Написали сте чудесно CV, проучили сте компанията и сте подготвили мотивационно писмо специално за позицията, за която кандидатствате. Преминали сте първите кръгове на подбор и сте поканени на интервю. Как да се подготвите?

Освен стандартните съвети за това да разгледате корпоративния сайт на организацията, в която отивате за лична среща, да прочетете последните новини е добре да преговорите приложимия работен опит и образование. Както и личните качества, които сте развили, докато сте работили, учили, квалифицирали сте се или сте упражнявали хобито си. Прегледайте още веднъж обявата и прочетете какви умения се изискват. Направете списък с уменията, които са описани в обявата, както и със стандартните умения, които ви правят успешни на работното място и помислете как оценявате себе си. Помислете и за подходящи примери към всяко умение.

Основните умения, върху които ви препоръчвам да помислите:

 Адаптивност – до колко успявате да сте ефективни, когато приоритетите на компанията се променят, когато ви възлагат нови задачи или когато се налага да общувате с хора с различен подход от вашия. Дали се справяте добре в различни среди, култури, локации или когато се налага да работите с различни технологии и нива на образованост на колегите си.

  Увереност – дали успявате да спечелите доверието на хората, с които работите – излъчвате ли увереност чрез думите и делата си?

 Нови знания и умения – умеете ли да усвоявате и да прилагате на практика нова информация, която е свързана с преките ви задължения? Притежавате ли интелектът необходим да научите нови понятия? Показвате ли (и имате ли) желание и ентусиазъм да научавате нови неща и да поемате нови отговорности? Проявавате ли инициативност? Търсите ли обратна връзка и учите ли уроците си от това, което чуете за себе си и представянето си?

♦  Творчески подход – предлагали ли сте иновативни решения за работен проблем, които са били въведени и са имали успех? Поставяте ли под въпрос установени работни процеси и практики? Приемате и поощрявате ли творческият подход при колегите си?

 Енергичност – имате ли достатъчно енергия, която да посветите на работата си?

 Инициативност – сами ли започвате различни работни дейности или трябва някой да ви подсети? Активни ли сте? Какви действия предприемате, за да постигнете целите си?

 Почтеност – честни и лоялни ли сте били към работодателите си? Защо сте напуснали последната си работа?

♦  До каква степен издържате на стрес – успявате ли да постигате стабилни резултати, когато сте подложени на напрежение или съпротива? Как се справяте със стреса на работното място и извън него?

 Упоритост – до каква степен сте склонни да се придържате към първоначалния план, въпреки различни пречки и предизвикателства, докато постигнете желаните резултати? Кога разбирате, че е време да се откажете или да смените подхода?

Ясно е че някои от уменията и качествата описани по-горе е трудно да се развиват паралелно, например как да си упорит и да преследваш целите си по предварителния план и същевремнно да подхождаш творчески? За това разгледайте внимателно изискванията за позицията, прочетете какви са ценностите на компанията, за която кандидатствате и се подгответе спрямо тях. Например, ако кандидатствате за позиция в отдел Маркетинг творческият подход и инициативността ще са от ключово значение. Помислете за това как вашите качества се позиционират спрямо позицията и спрямо компанията. Ако прецените, че не притежавате важно умение, наблегнете на друго, набележете си примери, опишете ги предварително, за да си спомните подробности, които ще ви е трудно да извикате в паметта си на интервюто.

Ако подготовката за интервю ви се струва предизвикателна задача, доверете се на помощта на професионален консултант за търсещи работа. На база на позицията и компанията, за която сте поканени на интервю, ще подготвя примерен сценарии и ще отработим основните ситуации в ролева игра, за да отидете уверени и подготвени и да получите мечтаната позиция.

Коментирайте