Коучинг

Кариерният коучинг е услуга за всички, които искат да променят нещо в професионалния си живот, които се чувстват на кръстопът по отношение на кариерата си, или не са удовлетворени от личните или професионалните си избори.

Чрез серия от сесии, коучът ще ви напътства към отговорите на важни въпроси, към изясняване на ценностите и вярванията и определяне на дългосрочни и краткосрочни цели, които да ви помогнат да живеете по-щастливо и пълноценно.

Кариеният коучинг, който можете да получите тук:

Teodora Lilova PersonalHR certified Life Purpose Coach

Коучинг за изследване на житейската цел (Life purpose coaching)

От началото на 2017 година съм сертифициран Life Purpose Coach: коуч, който е подготвен със знания, похвати и материали да помага на клиентите си да открият призванието си, и ви предлагам заедно да извървим пътя на себепознанието и осъзнатостта и да потърсим житейската ви мисия.

Целта и същината на курса, за кого е подходящ, колко е дълъг, какво се очаква от вас и подробностите около логистиката можете да намерите в отделната секция, която съм посветила на този вид кариерен коучинг.

Коучинг за промяна на професионалната сфера

Ако сте на професионален кръстопът, искате да смените попрището, индустрията, професията, ще ви подготвя индивидуален коучинг курс, в който след необходимите разговори, тестове и търсения, заедно ще определим подходящата кариерна насока.

В този тип коучинг, основната цел на клиентите е да осъзнаят талантите и уменията си, както и ценностите си свързани с кариерата и да се ориентират към подходящата професионална реализация. Понякога това означава да намерят правилната индустрия, понякога – правилната позиция, а друг път – да осъзнаят, че не искат да работят за някого, а предпочитат да се отдадат на вътрешното си желание да имат нещо свое и сами да организират времето и приоритетите си.

Коучинг при професионални предизвикателства

Ако сте в професионална ситуация, в която:

⇒ Нещо ви притеснява в кариерно отношение, но не можете да определите точно какво.

⇒ Не сте сигурни дали искате да смените работодателя си, но и не се чувствате на място в текущата си компания и екип.

⇒ Искате да се развивате в компанията, в която работите и не знаете как да подходите.

⇒ Имате нов мениджър и след първите няколко месеца не успявата да намерите общ език.

⇒ В компанията ви се случват промени, които пораждат у вас несигурност и си задавате въпроси относно бъдещето и вашето място в организацията.

ще направим няколко коучинг сесии, в които след правилните въпроси, дискусии, и проверка на статуквото, заедно ще намерим нужните отговори.

Коучинг за постигане на кариерни цели

През юли 2017 се сертифицирах и като коуч, който може да ви помогне да постигнете професионалните си цели.  Изучих в дълбочина методологията, с която заедно да идентифицираме ценностите, които стоят зад целите ви, да начертаем визията, да изследваме цикличността необходима, за да се случи промяна, да изготвим план и да поработим върху мотивацията и демотивацията, да анализираме вярванията свързани с конкретната цел и да ги подменим ако не допринасят за успеха ви. Запознах се и с методи, с които да атакуваме отлагането и да увеличим нивото ви на ангажираност за изпълнение на набелязаните цели.

Подробности за тази методология, за кого е подходяща и как се комбинира с останалите типове, можете да намерите в отделната секция, която съм посветила на този вид кариерен коучинг.