Коучинг

Кариерният коучинг е услуга за всички, които искат да променят нещо в професионалния си живот, които се чувстват на кръстопът по отношение на кариерата си, или не са удовлетворени от личните или професионалните си избори.

Чрез серия от сесии, коучът ще ви напътства към отговорите на важни въпроси, към изясняване на ценностите и вярванията и определяне на дългосрочни и краткосрочни цели, които да ви помогнат да живеете по-щастливо и пълноценно.

Кариеният коучинг, който можете да получите тук:

Teodora Lilova PersonalHR certified Life Purpose Coach

Life Purpose Coaching: коучинг за изследване на житейската цел

От началото на 2017 година съм сертифициран Life Purpose Coach: коуч, който е подготвен със знания, похвати и материали да помага на клиентите си да открият призванието си, и ви предлагам заедно да извървим пътя на себепознанието и осъзнатостта и да потърсим житейската ви мисия.

Целта и същината на курса, за кого е подходящ, колко е дълъг, какво се очаква от вас и подробностите около логистиката можете да намерите в отделната секция, която съм посветила на този вид кариерен коучинг.

Коучинг за промяна на професионалната сфера

Ако сте на професионален кръстопът, искате да смените попрището, индустрията, професията, ще ви подготвя индивидуален коучинг курс, в който след необходимите разговори, тестове и търсения, заедно ще определим подходящата кариерна насока.

В този тип коучинг, основната цел на клиентите е да осъзнаят талантите и уменията си, както и ценностите си свързани с кариерата и да се ориентират към подходящата професионална реализация. Понякога това означава да намерят правилната индустрия, понякога – правилната позиция, а друг път – да осъзнаят, че не искат да работят за някого, а предпочитат да се отдадат на вътрешното си желание да имат нещо свое и сами да организират времето и приоритетите си.

Коучинг при професионални предизвикателства

Ако сте в професионална ситуация, в която:

⇒ Нещо ви притеснява в кариерно отношение, но не можете да определите точно какво.

⇒ Не сте сигурни дали искате да смените работодателя си, но и не се чувствате на място в текущата си компания и екип.

⇒ Искате да се развивате в компанията, в която работите и не знаете как да подходите.

⇒ Имате нов мениджър и след първите няколко месеца не успявата да намерите общ език.

⇒ В компанията ви се случват промени, които пораждат у вас несигурност и си задавате въпроси относно бъдещето и вашето място в организацията.

ще направим няколко коучинг сесии, в които след правилните въпроси, дискусии, и проверка на статуквото, заедно ще намерим нужните отговори.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest