Кой има нужда от коучинг?

Много от хората, които не се занимават професионално със спорт, имат нужда от някой, който да им помогне да разберат повече за това какво ги движи, какви са ценностите им, да отключат потенциала си и да си поставят цели, с постигането на които да се чувстват щастливи и удовлетворени. Имат нужда от някой, който да им помогне да съставят план и с последователност и упоритост,  да постигнат набелязаните цели.  Това са хората, които биха могли да се възползват от коучинг услугите.

Сферите, в които коучът може да бъде полезен са толкова, колкото са и човешките интереси – здраве, кариера, лични занимания и хобита, обществена дейност, духовни търсения, майчинство, отглеждане на деца, музика и пеене и т.н.