• Осъзнатост
  • Отговорност
  • Избор
  • Цел
  • Ресурси
  • Изпълнение

В процеса на коучинг курса, целта на коуча и на клиента е клиентът да стане по-осъзнат относно действителността, в която живее, ценностите, които следва и изборите, които прави ежедневно. След това клиента, с подкрепата на коуча, прави важни избори за кариерата, здравето, личния си живот, свободното си време и т.н., заедно поставят цели и определят необходимите ресурси за изпълнението им. Отговорността за изпълнението на целите е в ръцете на клиента, като коучът му предоставя подкрепа и насърчение по време на целия процес.

В краткосрочен план, коучингът за осъзнатост и отговорност разрешава текущи проблеми и постига краткосрочни, по-скоро оперативни цели, а в дългосрочен план – по-добро качество на живот