Екипен анализ

Хюман дизайн подходите са приложими и за анализ и изграждане на успешни екипи. Това е методологията, която използвам:

  • Предварителни интервюта с членовете и лидера на екипа, в които си говорим за естеството на бизнеса, начинът по който общуват по между си и визията за бъдещето.
  • Обзор на хюман дизайн картата на всеки от екипа, в която разказвам за типа, ролята, начинът на взимане на решения и обработка на информация, силните страни и местата, на които сме рецептивни за външни влияния.
  • Партньорски анализ на членове на екипа, които работят често заедно.
  • 12те основни бизнес умения, които изграждат, развиват и разказват на света за това, което екипът произвежда – продукт или услуга.
  • Преглед бизнес уменията и нюансите им, с които всеки член на екипа допринася към груповата динамика.
  • Разбор на липсващите умения и нюанси – от основните 12 – ако има такива, как се усещат в групата и как да ги адресираме.
  • Кой кого къде може да напряга другите.
  • Дискусия и план за следващи стъпки.

За да можем да направим екипен анализ, е необходимо всеки член на екипа да знае точната си дата и час на раждане.

Аз съм сертифициран хюман дизайн коуч за кариерен и екипен анализ към Международното училище по хюман дизайн. Ползвам препоръчаните подходи, като добавям моят индивидуален поглед базиран на 15 години професионален опит с участие и управление на проектни и оперативни екипи.