Хюман Дизайн

Хюман дизайн е холистична система за себепознание, която ни помага да разберем уникалната си природа, да получим задълбочени познания за начина, по който сме устроени да взаимодействата със света, да разберем кой е начинът ни за взимане на решения и да се запознаем със силата и рецептивността си.

Моята роля е да бъда вашият водач в процеса по себепознание, като анализирам и представя как сте устроени на разбираем език, свържа познанието с професионалните ви търсения и заедно изследваме различни кариерни пътища в зависимост от нуждите ви:

Ако сте интересувате от методологията и входящите данни необходими за индивидуален хюман дизайн анализ.

Ако имате нужда от хюман дизайн екипен бизнес анализ.

Аз съм сертифициран хюман дизайн коуч за кариерен и екипен анализ към Международното училище по хюман дизайн. Ползвам препоръчаните подходи, като добавям моят индивидуален поглед базиран на 15 години професионален опит с участие и управление на проектни и оперативни екипи.