Какво наистина търсят работодателите в CV-то и мотивационните писма? – 2 част

2 септември 2012

В предишната статия от тази поредица представих заключенията на специалистите по подбор от „100-те най-добри компании, в които да работите“ относно какво да включите в CV-то, колко да е дълго и как най-добре да се представите. В тази статия ще ви представя обобщените резултати от мненията на същата група хора относно мотивационните писма.

 75% от интервюираните смятат, че добре написано мотивационно писмо подобрява значително шансовете на по-малко квалифициран кандидат да достигне до интервю.

  Според 91%, кандидат който си е направил труда да прочете информация за позицията и компанията и е подготвил мотивационно писмо специфично за конкурса, за който кандидатства преминава на следващия етап. За разлика от кандидатите, които са изпратили стандартно мотивационно писмо.

  96% изобщо няма да разгледат кандидатурата ако видят стандартно мотивационно писмо.

  CV придружено с интелигентно написано мотивационно писмо се посрещат добре, дори когато в момента няма отворена позиция. Такива кандидати са първи в списъка, когато има подходяща позиция за техния профил според 88% от анкетираните.

  Според 37% от отговорилите, кандидати, които проследяват кандидатурата си по телефона, след като изпратят документите си увеличават шансовете си за лична среща.

  77% ще разгледат с приоритет CV-та придружени с мотивационни писма написани специално за позицията, дори ако мотивационно писмо не е посочено в изискванията за кандидатстване

  Тонът на мотивационното писмо трябва да бъде

–  смел и творчески според 18% от интервюираните,

–  отстояващ качествата на кандидата, но въпреки това учтив – според 82%.

–  Нито един не е посочил – пасивен и скромен, въпреки че е бил сред възможните отговори.

Ако мога да обобщя резултатите, 100-те най-привлекателни компании съветват да придружавате CV-то си със специално подготвено мотивационно писмо за съответния конкурс, да изтъквате силните страни, но да бъдете учтиви и в никакъв случай да не ползвате стандартни текстове.

Ако описанието на личните и професионалните ви качества не е силната ви страна и имате нужда от професионален консултант за търсещи работа, с удоволствие ще се срещна с вас, за да обсъдим идеите и нуждите ви.

Коментирайте