Всеки от нас има уникален дизайн със специфични таланти, силни страни и умения, които да сподели със света. Всеки от нас е различен от другия и не само заради уникалния ни дизайн, а и заради средата, в която сме отраснали, хората, които са ни възпитавали и обуславяли.

Всеки от нас има възможност да се запознае със себе си, със силата и рецептивността си, със стратегията си за общуване и взимане на решения. Дизайнът на всеки човек е карта, която подробно описва как е проектиран да се ангажира с професията и с живота си.

Какво разкрива хюман дизайн картата?

 • Как най-добре изразяваме себе си света.
 • Как взаимодействаме.
 • Стратегията ни за взимане на решения.
 • Знаците, по които да познаем дали сме на прав път.
 • Как обработваме информация.
 • Силните страни, на които винаги можем да разчитаме.
 • Местата, на които сме рецептивни и можем да бъдете повлияни от средата.
 • Къде можем да натрупаме мъдрост.
 • Житейското ни предназначение.
 • Как можем да успяваме в материален аспект.
 • Работната среда, в която се чувстваме най-добре.
 • Бизнес уменията, които малката група извлича от нас.
 • Бизнес силата, която проявяваме в голяма организация.
 • Публичната ни роля или как проявяваме целта си в света.

Подход и необходими данни

За да можем да направим хюман дизайн кариерно изследване е необходимо да знаете датата и точния си час на раждане. С тези данни, аз подготвям хюман дизайн картата ви, за която ви разказвам – подробно или обобщено, в зависимост от нуждите и желанията ви.

Организираме хюман дизайн изследването като коучинг курс с тема и план за всяка сесия. Продължителността на курса зависи от дълбочината, която искате да постигнем.

Аз съм сертифициран хюман дизайн коуч за кариерен и екипен анализ към Международното училище по хюман дизайн. Ползвам препоръчаните подходи, като добавям моят индивидуален поглед базиран на 15 години професионален опит с участие и управление на проектни и оперативни екипи.