Основните типове коучинг, най-общо, са бизнес и личен.

Бизнес коучингът можете да получите в компанията, за която работите като част от процеса ви на обучение и израстване. Обикновено, такъв тип коучинг се предлага и заплаща от работодателя и като такъв е фокусиран върху институцията, бизнес целите и работната ефективност.

Личният коучинг е процес, който е фокусиран върху индивида и начините той или тя да живее по-пълноценен и щастлив живот. При личния коучинг, центърът е върху личните цели и ценности, личното щастие и удовлетворение.