Започвайки работа по CV-то на един клиент със солиден мениджмънт опит, впечатляващо образование и цял списък с квалификации, прегледах няколко книги, от които да почерпя вдъхновение. Попаднах на изследване в книгата „100 от най-добрите компании, за които да работите“,  което предоставя интересни прозрения за това на какво обръщат внимание специалистите по подбор от тези компании, когато преглеждат документите ви за кандидатстване.

В тази статия ще ви представя заключенията на интервюираните компании за CV-тата, които преглеждат, а в следващата – за мотивационните писма.

 1. 65% от интервюираните компании смятат, че кандидати с 15-30 годишен опит трябва да описват само последните 10-15 години в CV-то си.
 2. 61% не биха извикали на интервю кандидат, който е квалифициран за работата, но не отговаря на изискванията за образование.
 3. 74% смятат, че ако кандидатът има основателни причини за пропуски в работната си история или прекалено честа смяна на работа, напр. компанията е намалила броя на служителите си с определен процент, съпругът/съпругата са преместени в друг град или държава, отглеждал е децата си, е добре да опише тези причини в автобиографията си.
 4. Според 72% от попълнилите въпросника, когато кандидатите описват лично качество, те трябва да приложат и доказателство за него. Например ако кандидадът се описва като ангажиран в работния процес, това описание трябва да е комбинирано с доказателство от типа „често съм оставал след работно време, когато е било необходимо да се вместим в срокове обещани на клиент“
 5. 88% смятат, че само постижения, които лесно могат да бъдат проверени трябва да се включват в CV-то.
 6. Според 79% наградите и отличията са важна част от CV-то.
 7. Само 19% мислят, че към CV-то трябва да бъде приложен отделен списък с препоръки.
 8. 82% биха дисквалифицирали кандидат, въпреки че е подходящ за позицията заради недобре организирано CV или CV с правописни и граматически грешки.
 9. 75% смятат, че автобиографията винаги трябва ясно да показва как кандидатът може да допринесе за развитието на компанията – по-печеливша, по-лесно функционираща или по-добре позиционирана на пазара.
 10. Според 85%, кандидатът би трябвало да включи работа, която е започнал преди няколко месеца, но е разбрал че не е подходяща за него и за това е започнал да си търси ново предизвикателство
 11. Дължината на CV-то трябва да бъде:
  1. 1 страница, никога по-дълго – 12%
  2. Максимум 1-2 страници – 67%
  3. Колкото е необходима, за да представи качествата на кандидатът – 21%

 

Ако мога да обобщя тези резултати – старайте се да представите постиженията и заслугите си по възможно най-кратък и ясен начин, бъдете честни, но не скромни и обръщайте внимание на организацията и правописа на документите си за кандидатстване.  Ако описанието на личните и професионалните ви качества не е силната ви страна и имате нужда от професионален консултант за търсещи работа, с удоволствие ще се срещна с вас, за да обсъдим идеите и нуждите ви.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *