Милена Стамболийска

9 април 2014

„Благодарение на контактите си в различни компании, Теодора ми разкри възможности, за които иначе нямаше да разбера.“

Comments are closed.