Димитър Иванов

17 август 2017

„Въпреки първоначалните неуспехи да сменя своята професионална среда, без да жертвам йерархичното ниво, до което бях достигнал, Теди продължи да проявява находчивост, досетливост и изобретателност.“

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on Pinterest

Comments are closed.