Димитър Иванов

17 август 2017

„Въпреки първоначалните неуспехи да сменя своята професионална среда, без да жертвам йерархичното ниво, до което бях достигнал, Теди продължи да проявява находчивост, досетливост и изобретателност.“

Comments are closed.